Gryzonie Do gryzoni o dużym znaczeniu sanitarnym należą związane z aktywnością człowieka myszowate (Muridae), do których zalicza się szczura wędrownego, szczura śniadego i mysz domową....