Biologia, szkodliwość i zwalczanie pleśniakowca lśniącego w fermach drobiarskich Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus Panzer = A. piceus Herbst.), zwany też czarnym chrząszczem ściółkowym, przebywał w...