Lecznicze mikrofale w konserwacji drewna

You are currently viewing Lecznicze mikrofale w konserwacji drewna

Najnowsze osiągnięcia techniki, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem, pozwoliły w ostatnich latach na opracowanie systemu do ekologicznej i niedestrukcyjnej metody zwalczania szkodników drewna za pomocą fal elektromagnetycznych.

Technika mikrofalowa pozwala na unieszkodliwianie szkodników drewna, grzybów i bakterii bez używania środków chemicznych. Jest ona również niewrażliwa na warunki panujące podczas jej stosowania, jak np. temperatura otoczenia. Dzięki temu prace dezynsekcyjne realizowane dotąd tradycyjnymi metodami, z zastosowaniem specjalnych gazów w rodzaju bromku metylu, mogą być prowadzone za pomocą mniej skomplikowanych i “czystszych” narzędzi.

Kompaktowe i mobilne

W odróżnieniu od standardowych metod obróbki termicznej, gdzie wraz z ogrzewaniem drewna podnosi się temperaturę otaczającego powietrza, w technice mikrofalowej temperatura wzrasta w zasadzie tylko w obrabianym materiale. Podobnie jak w powszechnie stosowanych kuchenkach mikrofalowych, podczas “leczenia” drewna fale elektromagnetyczne emitowane przez mobilne urządzenie systemu Saurus wzbudzają drgania cząsteczek o charakterze dipoli, które przekazują pochłoniętą energię w postaci ciepła sąsiadującym cząsteczkom. Temperatura ogrzewanego elementu jest mierzona za pomocą profesjonalnej kamery pracującej w zakresie podczerwieni.

System, o bezstopniowo regulowanej mocy do 2 kW, posiada kompaktowo-modułową konstrukcję, której zasadniczymi elementami są moduł kontrolno-sterowniczy oraz antena (emiter mikrofal) koncentrująca wiązkę fal. Konstrukcja anteny umożliwia jej pracę na wysokości do 6 m. Całość, obsługiwana przez jedną osobę, z powodzeniem mieści się w dostawczym aucie.

Szerokie zastosowanie

Według informacji firmy AMETA, bezinwazyjna technika mikrofalowego unieszkodliwiania szkodników w drewnie szybko zdobyła uznanie firm usuwających szkodniki z elementów budowlanych oraz firm renowujących cenne meble i zabytki, m.in. w Watykanie. O ile zgodnie z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Środków Fitosanitarnych (ISPM 15), stosowanych przez strony Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), proces fumigacji z wykorzystaniem bromku metylu nie powinien być prowadzony poniżej temperatury 10°C, to w przypadku systemu mikrofalowego nie ma takiego ograniczenia. Można zatem poddawać drewno obróbce mikrofalami niezależnie od pory roku i lokalizacji, wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Według ISPM 15 ważne jest, aby proces obróbki termicznej trwał nie krócej niż 30 minut, i aby w tym czasie temperatura rdzenia nie była mniejsza niż 56°C. Wiedzą o tym producenci m.in. tarcicy, palet i innych opakowań drewnianych, spełniający warunki produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych. Urządzenie mikrofalowe Saurus może pracować również przy elementach zawierających części metalowe, zatem nadaje się świetnie do usuwania szkodników z więźb dachowych i innych konstrukcji drewnianych z takimi łącznikami. Ekologiczne zalety systemu to brak pozostałości chemicznych, a przez to eliminacja negatywnego wpływu na środowisko. Co ważne, brak “efektu kwarantanny” umożliwia korzystanie z pomieszczenia, w którym prowadzono dezynsekcję, bezpośrednio po jej zakończeniu.

Bezpiecznie i zgodnie z normami

Systemodawca urządzenia Saurus zapewnia o jego wysokim bezpieczeństwie. Zadbano o wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty kompatybilności elektromagnetycznej oraz oznakowanie CE. Urządzenie jest wyposażone w czujniki temperatury, jak również w mierniki pola elektromagnetycznego, które pozwalają monitorować jego natężenie w obrębie działania systemu, np. wokół budynku. Dotychczas na świecie pracuje 21 urządzeń typu Saurus, w tym jedno w Polsce.