Szkodliwe motyle – mklik próchniczek

You are currently viewing Szkodliwe motyle – mklik próchniczek

Mklik próchniczek – Ephestia elutella Hübner

Motyl mklika próchniczka ma skrzydła o rozpiętości 16-22 mm. Przednie skrzydła są niebieskawo szare lub brązowo szare z dwoma jaśniejszymi, poprzecznymi przepaskami, tylne są jasnoszare. Samce u podstawy przednich skrzydeł mają pęczek jasnych włosków. Głowa i tułów są brązowo szare. Głowa i tułów są brązowoszare lub popielate. Jaja są po złożeniu białe, połyskujące, okrągłe. W miarę rozwoju przybierają ocień różowy. Gąsienice dorastają do 14 mm długości. Przybierają barwę białą, różową lub zielonkawą. Są podobne do gąsienic mklika mącznego. Ma ciemną głowę i tarczkę tułowiową. W stadium larwalnym można określić gatunek na podstawie budowy VIII segmentu gąsienicy. Poczwarka osiąga długość 7-8 mm. Ukryta jest w kokonie.

Dorosłe motyle żyją kilkanaście dni i nie pobierają pokarmu. Płodność samicy wynosi około 150 jaj. Rozwój jaj w temperaturze pokojowej trwa 6-8 dni. Gąsienice po wyjściu z jaj tworzą kokon z oprzędu i w nim żerują. Gąsienice mklika próchniczka mogą zapadać w diapauzę. Przed przepoczwarczeniem, a po zakończeniu żerowania gąsienice opuszczają produkt i szukają trudno dostępnych miejsc, szpar i w nich budują kokony poczwarkowe. Stadium poczwarki tego szkodnika w temperaturze pokojowej trawa około 19 dni. Rozwój całego pokolenia w takiej temperaturze trawa 82-364 dni. Czas rozwoju zależy od produktu jaki spożywają gąsienice, temperatury i wilgotności otoczenia. W magazynach nieogrzewanych rozwija się 1 pokolenie w ciągu roku, w ogrzewanych 2-4. Motyle mklika próchniczka występują również poza magazynami w wolnej przyrodzie i składają w sierpniu jaja na suszonych liściach tytoniu. Szkodnik poraża ziarna zbóż i jego przetwory, zioła, suszone warzywa, owoce, tytoń, nasiona kakao i czekoladę. Mklik próchniczek jest szkodnikiem występującym we wszystkich strefach klimatycznych.