Szkodliwe motyle – mklik kauczukowiec

You are currently viewing Szkodliwe motyle – mklik kauczukowiec

Mklik kauczukowiec – Ephestia calidella Guen. (Cadra calidella Guen.)

Motyl osiąga rozpiętość skrzydeł od 9 do 11 mm. Przednie skrzydła mają zmienną barwę, od brązowej do ciemnoszarej. Na skrzydle występują dwa poprzeczne jasne paski. Pasek wewnętrzny jest zygzakowaty i biegnie przez ciemniejsze tło. Gąsienica jest żółta z ciemną głową i tarczką tułowiową. W temperaturze 30oC rozwój embrionalny trwa 3-4 dni. Gąsienice tego szkodnika żerują w oprzędach. Przed przepoczwarczeniem wychodzą z nich i wędrują po ścianach. W temperaturze 30oC i wilgotności względnej powietrza 70% stadium larwalne trwa 28 dni, stadium poczwarki 7 dni. Okres rozwoju całego pokolenia w takich warunkach wynosi 38 dni, w temperaturze 25oC przedłuża się do 108 dni. Minimalną temperaturą rozwoju dla tego gatunku szkodnika jest 24oC. W niekorzystnych warunkach gąsienice szkodnika zapadają w diapauzę. Występuje w strefie klimatu tropikalnego i na południu Europy. Przywożony jest do Polski z produktami importowanymi.